ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

71676215 2739292862761750 4571351138737061888 n

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

 page170962

                      วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมด้วยนางจุฑามาศ สงวนแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาววรรณา ปลื้มพวก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวอนัญญา ไทยทวี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนางทองใบ คงคาใส พนักงานพัสดุ ส 4 ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีนายชยาวุธ จันธร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน ณ อาคารโดม และโรงยิมเนเซียม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

310161v4