กิจกรรมพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

71676215 2739292862761750 4571351138737061888 n

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

 page170962

         

                 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์ ณ บริเวณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

310161v4