ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก และกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

71676215 2739292862761750 4571351138737061888 n

ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก และกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

 page170962

           วันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ให้การต้อนรับพร้อมทั้งให้การถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์การทำงาน เกี่ยวกับ กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการจัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่ คณะเจ้าหน้าที่ จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก และกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

310161v4