วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

71676215 2739292862761750 4571351138737061888 n

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี  2562

 page170962

       

                            วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 น.ส.กรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมด้วยนางสาวอรอุมา เขียวด้วง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นายเอกลักษณ์ ธรรมอุโมงค์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน นางสาวศิรภัสสร จำปาทอง นักวิชาการเกษตร และนางสาวภัทรานิษฐ์ ชมภูพันธุ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณโรงยิมเนเซียม อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน

310161v4