โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปีการผลิต 2563/64

71676215 2739292862761750 4571351138737061888 n

โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปีการผลิต 2563/64

 page170962

               วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจแปลงอย่างเป็นทางการและเกษตรกรผู้ตรวจแปลงมืออาชีพ จากกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนางแก้วและท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดำเนินการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 อย่างเป็นทางการ เพื่อสนับสนุนในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปีการผลิต 2563/64 ในพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชนลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

310161v4