โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ในพื้นที่ค่ายนเรศวร

71676215 2739292862761750 4571351138737061888 n

โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ในพื้นที่ค่ายนเรศวร

 page170962

                 

                  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ดำเนินกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวครั้งแรกของแปลงนาในโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ในพื้นที่ค่ายนเรศวร โดยมีหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งคณะทำงานฯ และกำลังพลฯ ของค่ายนเรศวร ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ กข73 ณ ค่ายนเรศวร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

310161v4