โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

71676215 2739292862761750 4571351138737061888 n

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

 page170962

                   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ได้มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ นำผู้ตรวจประเมิน การตรวจรับรอง GAP แบบ ICS ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอเขาย้อย และอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

310161v4