ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น

71676215 2739292862761750 4571351138737061888 n

ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น

 page170962

              วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น  จากคณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเรื่อง กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

310161v4