จัดประชุมรับจ้างเครื่องจักรกลภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๒๕๖๒

S 3489835

จัดประชุมรับจ้างเครื่องจักรกลภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๒๕๖๒

 page230862

    วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมจัดประชุมรับจ้างเครื่องจักรกลภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนไร่มะขาม ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

310161v4