ประชุมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

S 14098475

ประชุมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 

 page140862

    วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท จังหวัดชัยนาท

310161v4