ร่วมประชุมและติดตามงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

67651685 1317716445060388 1645653054885724160 n

ร่วมประชุมและติดตามงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 page310762

 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ลงพื้นที่ติดตามงานพร้อมทั้งร่วมปล่อยปลาในนาข้าวแปลงที่4 และร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ในพื้นที่ค่ายนเรศวร ณ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

310161v4