ร่วมกันทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562

67238362 2626619344029103 7964169522103975936 n 1

ร่วมกันทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562

 page220762

    22 กรกฎาคม 2562 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จ้างเหมารายเดือน และจ้างเหมารายวัน ร่วมกันทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 และลงนามถวายพระพร ในช่วงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 22-28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

310161v4