ร่วมดำนาครั้งแรกของแปลงนาในโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

65869692 1299325523566147 7274904692176453632 n

ร่วมดำนาครั้งแรกของแปลงนาในโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

 page050762

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมดำนาครั้งแรกของแปลงนาในโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ในพื้นที่ค่ายนเรศวร โดยมีหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศค่ายนเรศวร นำกำลังพลและเจ้าหน้าที่ร่วมลงแขกดำนาในครั้งนี้ โดยกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี กรมการข้าว นำทีมในการดำนา 8 กระทง ณ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

310161v4