ลงพื้นที่ติดตามและปลูกหญ้าแฝกบริเวณคันนาในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน

65303978 1294112264087473 4602780721566711808 n

ลงพื้นที่ติดตามและปลูกหญ้าแฝกบริเวณคันนาในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน

 page280662

      วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ลงพื้นที่ติดตามและปลูกหญ้าแฝกบริเวณคันนาด้านในของแปลงนาข้าว โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ณ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

310161v4