ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Filed Day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2562

64827948 2751101441628907 1338210138967769088 n

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Filed Day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2562

 page180662

      วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Filed Day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2562 ณ ศพก. ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

310161v4