ตรวจประเมินระบบGapรายเดี่ยว ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

62355876 10216228785570022 3691621324028903424 n

ตรวจประเมินระบบGapรายเดี่ยว ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

page120662

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นางสาววรพรรณี เอี่ยมละออ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และจิตตานันท์ รังสิมันตุชาติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ตรวจประเมินระบบGapรายเดี่ยว ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

310161v4