ตรวจประเมินระบบGapรายเดี่ยว จ.เพชรบุรี และ จ.สมุทรสงคราม

61928456 10216174502292974 5783652984277696512 n

ตรวจประเมินระบบGapรายเดี่ยว จ.เพชรบุรี และ จ.สมุทรสงคราม

 page050662

     วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นางสาววรพรรณี เอี่ยมละออ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และจิตตานันท์ รังสิมันตุชาติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ตรวจประเมินระบบGapรายเดี่ยว อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และอ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

310161v4