ติดตามการคลุกเคล้าปุ๋ยหมักในแปลงนาข้าว ในพื้นที่ค่ายนเรศวร

61440395 1271286486370051 2697566858655039488 n

ติดตามการคลุกเคล้าปุ๋ยหมักในแปลงนาข้าว ในพื้นที่ค่ายนเรศวร

 page300562

     วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววรรณา ปลื้มพวก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ติดตามงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม"หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ในพื้นที่ค่ายนเรศวร เพื่อคลุกเคล้าปุ๋ยหมักในแปลงนาข้าว ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาดชลประทาน ใช้รถแม็คโครช่วยเกลี่ยและคลุกเคล้า และทางทีม ตชด และในพื้นที่ค่ายพระรามหก เพื่อดูแปลงนาข้าว พันธุ์ กข43 ณ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

310161v4