ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และ จ่ายเมล็ดพันธุ์สำหรับจัดทำแปลงขยายพันธุ์

60866817 597499874087822 7109908030237442048 n

ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และ จ่ายเมล็ดพันธุ์สำหรับจัดทำแปลงขยายพันธุ์

 page240562

       วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ น.ส.จิตตานันท์ รังสิมันตุชาติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายภาณุพงศ์ เอื้อพูลผล นักเกษตร ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข31 ฤดูแล้ง ปี 2562 รุ่น 3 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี และ จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข31 สำหรับจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2562 ณ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

310161v4