ร่วมพิธีมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ฯ

60341479 1261318494033517 9276326200475648 n

ร่วมพิธีมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ฯ

 page170562

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ได้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ฯเครื่องหมายการต่อต้านการก่อการร้ายกิตติมศักดิ์เครื่องหมายการต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ตปส.) กิตติมศักดิ์ โล่รางวัลแก่หน่วยงานข้าราชการตำรวจ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 66 และเป็นความร่วมมือในโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ห้องประชุมชัยจินดา อาคารศรียานนท์ บช.ตชด. เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

310161v4