จัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) จังหวัดราชบุรี

59930547 2646727632066289 6743643329587576832 n

จัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) จังหวัดราชบุรี

 page080562

      วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วงศ์ภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 ณ ศพก.ตำบลห้วยยางโทน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

310161v4