ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

14079764 1282165758489651 4569815864811416225 n

ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

page590819

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับพลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เเละเยี่ยมชมศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลหินมูล โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่เกี่ยวข้อง , ผู้นำท้องถิ่น , คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ เกษตรกรตำบลหินมูล ร่วมต้อนรับ