เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์(นอกโครงการอินทรีย์)ล้านไร่

46445277 2047248152023363 5014036974168702976 n

เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์(นอกโครงการอินทรีย์)ล้านไร่

 page131161

      วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวชุติมา ทองลิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ. นางสาวพินณพา บัวดวง นักวิชาการเกษตรชำนาญ การ นางสาวจิตตานันท์ รังสิมันตุชาติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวศุภรัสมิ์ โครงกาพย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์(นอกโครงการอินทรีย์)ล้านไร่ ตำบล คลองโยง มหาสวัสดิ์ และ ดอนแฝก อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม

310161v4