สำรวจแบบสอบถามโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ,ขนาดกลาง ,ขนาดเล็ก และท่าข้าว (ผู้รวบรวมข้าวเปลือง)

45047268 2828917013840405 3181590654799052800 n

สำรวจแบบสอบถามโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ,ขนาดกลาง ,ขนาดเล็ก และท่าข้าว (ผู้รวบรวมข้าวเปลือง)

 page30311061

      วันที่ 30-31 ตุลาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาว พินณพา บัวดวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายศิริชัย ศิริแก้ว ผู้ช่วยนักวิจัยออกพื้นที่สำรวจแบบสอบถามโรงสีข้าวขนาดใหญ่ โรงสีข้าวขนาดกลาง โรงสีข้าวขนาดเล็ก และท่าข้าว (ผู้รวบรวมข้าวเปลือง) ในบัญชีรายชื่อที่ลงทะเบียนข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2560/2561ภายใต้โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิธีการตลาดในห่วงโซ่อุปทาน ณ ต.เมือง ต.กำแพงแสน ต.บางหลวง ต.ไทรงาม อ.เมือง, บางแลน, กำแพงแสน จ.นครปฐม

310161v4