จ่ายเมล็ดพันธุ์สำหรับจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข31 ฤดูแล้ง ปี 2562 รุ่น 1

44765800 481218179049326 462666100602044416 n

จ่ายเมล็ดพันธุ์สำหรับจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข31 ฤดูแล้ง ปี 2562 รุ่น 1

 page241061

     วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมอบหมายให้ น.ส.จิตตานันท์ รังสิมันตุชาติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จ่ายเมล็ดพันธุ์สำหรับจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข31 ฤดูแล้ง ปี 2562 รุ่น 1 ณ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และ ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

310161v4