ออกพื้นที่สำรวจแบบสอบถามเกษตรกรชาวนาในบัญชีรายชื่อที่ลงทะเบียนข้าวนาปี ปี 60/61

44302780 2810317972366976 1043037248829784064 n

ออกพื้นที่สำรวจแบบสอบถามเกษตรกรชาวนาในบัญชีรายชื่อที่ลงทะเบียนข้าวนาปี ปี 60/61

page17181061

    วันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวพินณพา บัวดวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายศิริชัย ศิริแก้ว ผู้ช่วยนักวิจัย ออกพื้นที่สำรวจแบบสอบถามเกษตรกรชาวนาในบัญชีรายชื่อที่ลงทะเบียนข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2560/2561ภายใต้โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิธีการตลาดในห่วงโซ่อุปทาน ณ ต.ลานตากฟ้า บางแก้วฟ้า บางระกำ อ.นครชัยศร,ี บางแลน จ.นครปฐม

310161v4