ตรวจสอบครุภัณฑ์ ปี 2562ตามกลุ่มงานในศูนย์ฯ และในกลุ่มเกษตรกร

43462904 1954132314648597 9180620872988229632 n

ตรวจสอบครุภัณฑ์ ปี 2562ตามกลุ่มงานในศูนย์ฯ และในกลุ่มเกษตรกร

 page08091061

      วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวขนิษฐา วงศ์ภา นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และนายเอกลักษณ์ธรรมอุโมงค์ นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน เข้าตรวจสอบครุภัณฑ์ ปี 2562 ตามกลุ่มงานในศูนย์ฯ และในกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และเพชรบุรี

310161v4