ตรวจเช็คครุภัณฑ์และจัดเตรียมเอกสารสมัครผู้ค้ากับภาครัฐและหลักผู้ขายให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรายใหม่

43078540 471129070058237 5702568193617297408 n

ตรวจเช็คครุภัณฑ์และจัดเตรียมเอกสารสมัครผู้ค้ากับภาครัฐและหลักผู้ขายให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรายใหม่

 page030961

     วันที่ 3 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมอบหมายให้ น.ส.จิตตานันท์ รังสิมันตุชาติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเช็คครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ประจำปี 2561 ณ ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และจัดเตรียมเอกสารสมัครผู้ค้ากับภาครัฐและหลักผู้ขายให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรายใหม่ ณ ต.นางแก้ว และ ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

310161v4