โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

42381518 1871375766289317 6533694685230137344 n

โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

 page18190961

        วันที่ 18-19 กันยายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรแปรรูปข้าว และผลิตภัณฑ์ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

310161v4