สำรวจแบบสอบถามเกษตรกรชาวนาในบัญชีรายชื่อที่ลงทะเบียนข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2560/2561

41068565 2754397607959013 4705043334538723328 n

สำรวจแบบสอบถามเกษตรกรชาวนาในบัญชีรายชื่อที่ลงทะเบียนข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2560/2561

page060961

        วันที่ 6 กันยายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาว วรพรรณี เอี่ยมละออ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมด้วยนายศิริชัย ศิริแก้ว,นางสาวสุภาวดี วงษ์ภมร และนางสาวภัทราภรณ์ ทรัพย์อุดมมาก เจ้าหน้าที่โครงการ ออกพื้นที่สำรวจแบบสอบถามเกษตรกรชาวนาในบัญชีรายชื่อที่ลงทะเบียนข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2560/2561ภายใต้โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิธีการตลาดในห่วงโซ่อุปทาน ณ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

310161v4