ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

39742745 1830444683715759 9103552757217886208 n

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

page210861

         วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมต้อนรับนางสาวเมตตา คชสำโรง (หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว) ประธานคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ปี 2561 และคณะฯ ในการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวทางดำเนินการต่างๆ ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

310161v4