กิจกรรมบริการจัดการเเมลงศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบเเปลงใหญ่

bbbbbbbb2222

กิจกรรมบริการจัดการเเมลงศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบเเปลงใหญ่

 bbbbbbbbb

            วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายภาณุพล ลัษณะวีระ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เเละนางสาวบุษกร สุธนาอนวัช เจ้าหน้าที่โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยฯ ออกสำรวจติดตามร่วมกับเกษตรกรอาสา กิจกรรมบริการจัดการเเมลงศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบเเปลงใหญ่ ต.สามง่าม ต. บางปลา ต. หินมูล อ.ดอนตูม อ. บางเลน จ.นครปฐม และติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติที่มีการทำงานผิดปกติในจุดที่ 1 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เเละจุดที่ 2 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

310161v4