ติดตามโครงการเกษตรกรปราดเปรื่องและติดตามโครงการนาแปลงใหญ่

S 25976948

ติดตามโครงการเกษตรกรปราดเปรื่องและติดตามโครงการนาแปลงใหญ่

 aaaaa

            วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา วงศ์ภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายกฤษณะ เฉลิมพล, นางสาวเดือนฉาย เเซ่อึ่ง, นางสาวณิภาพร เกตุแก้ว และนายสิริชัย ศิริแก้ว เจ้าหน้าที่โครงการฯ ติดตามโครงการเกษตรกรปราดเปรื่องและติดตามโครงการนาแปลงใหญ่ อำเภอบางเลน และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

310161v4