ประชุมทดสอบการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลภายใต้โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมฯ

38633601 2701998776532230 699775568383574016 n

ประชุมทดสอบการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลภายใต้โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมฯ

 page02030861

     เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวพินณพา บัวดวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายศิริชัย ศิริแก้ว เจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมประชุมทดสอบการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลภายใต้โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิธีการตลาดในห่วงโซ่อุปทาน ณ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จ.กรุงเทพมหานคร

310161v4