สำรวจติดตามร่วมกับเกษตรกรอาสา กิจกรรมบริการจัดการเเมลงศัตรูข้าว

38292864 2115428688491870 8722171549802561536 n

สำรวจติดตามร่วมกับเกษตรกรอาสา กิจกรรมบริการจัดการเเมลงศัตรูข้าว

 page020861

    วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิรภัสสร จำปาทอง เเละนางสาวบุษกร สุธนาอนวัช เจ้าหน้าที่โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยฯ ออกสำรวจติดตามร่วมกับเกษตรกรอาสา กิจกรรมบริการจัดการเเมลงศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบเเปลงใหญ่ ต.มหาสวัสดิ์, บางจาก, ท่าแร้งออก อ.พุทธมณฑล, เมือง, บ้านแหลม จ.นครปฐม, เพชรบุรี และติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

310161v4