ประชุมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าว ณ จังหวัดพิษณุโลก

38391742 2071579402866436 8383036482524282880 n

ประชุมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าว ณ จังหวัดพิษณุโลก

page0203861

        วันที่ 2-3 ส.ค. 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายภาณุพล ลักษณะวีระ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกโดยมี นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน

310161v4