ประชุมและตรวจติดตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 61 (รอบที่2)

38147604 1363851570413621 551743799630495744 n

ประชุมและตรวจติดตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 61 (รอบที่2)

 page010861

       วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวระวิวรรณ บุญธรรม และนางสาวเบญจรัตน์ กิจเจริญสูง เจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมประชุมและตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่2) โดยนำเสนอแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์เพชรบุรี อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

310161v4