ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปี2561

37976146 2066060203418356 1926940801087045632 n

ประชุมรายงานผลโครงการการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปี2561

page310761

      วันที่ 31 ก.ค. 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายภาณุพล ลักษณะวีระ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปี2561 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก กรมการข้าว

310161v4