จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกลภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ปี 61 จังหวัดนครปฐม

37728586 1785431891550372 2705196073487433728 n

จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกลภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ปี 61 จังหวัดนครปฐม

 page2407611

      วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา วงศ์ภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายกฤษณะ เฉลิมพล นางสาวณิภาพร เกตุแก้ว นางสาวทิพวัลย์ อู่ตะเภา นายฉันทวัฒน์ เพชรรุณและนางสาวปนัณฐา วงศ์สวัสดิ์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกลภายใต้โครงการรส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 และติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าว กข43 ณ บ้านคุณไชยา วิมูลชาติ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

310161v4