บรรยายโครงการสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย และสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว

37375850 2045438898813820 340611719984316416 n

บรรยายโครงการสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย และสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว

 page190761

   วันที่ 19 กรกฎาคม. 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์. สีนวลมาก. นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายภาณุพงศ์ เอื้อพูลผล นักเกษตร และ นางสาวบุษกร สุทธนาอนุวัตร เจ้าหน้าที่โครงการฯลฯ เข้าร่วม บรรยายความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี และ สำรวจและ ติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว ตามโครงการส่งเสริมฯนาแปลงใหญ่ กิจกรรม การบริหารจัดการศัตรูข้าว ในพื้นที่ ต.บางจาก อ.เมือง และ ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

310161v4