เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี ตามมาตรฐาน GAP Seed

37350856 2195858960486820 950095118617018368 n

เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี ตามมาตรฐาน GAP Seed

 page180761

     วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี วงษ์ภมร และนางสาวภัทราภรณ์ ทรัพย์อุดมมาก เจ้าหน้าที่โครงการฯ ติดตามแปลงและให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี ตามมาตรฐาน GAP Seed ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ที่ตำบลไทรงาม ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม และตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า ตำบลปากน้ำ ตำบลเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

310161v4