เก็บข้อมูลจากเครื่องกับดักเเสงไฟ และเก็บข้อมูลการสำรวจโรคและแมลงกิจกรรมบริหารจัดการศัตรูข้าว

37332312 2088259307875475 6361168026498236416 n

เก็บข้อมูลจากเครื่องกับดักเเสงไฟ และเก็บข้อมูลการสำรวจโรคและแมลงกิจกรรมบริหารจัดการศัตรูข้าว

 page170761

      วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิรภัสสร จำปาทอง นักวิชาการเกษตร เเละนางสาวบุษกร สุธนาอนวัช เจ้าหน้าที่โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว เก็บข้อมูลจากเครื่องกับดักเเสงไฟ ไม่สามารถสำรวจแปลงนาได้เนื่องจากฝนตกในพื้นที่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบางเลน ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และเก็บข้อมูลการสำรวจโรคและแมลงกิจกรรมบริหารจัดการศัตรูข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

310161v4