จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตราฐาน GAP ด้าน ICS ณ ตำบลนิลเพชร

37058033 1850499581677500 1592367083566399488 n

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตราฐาน GAP ด้าน ICS ณ ตำบลนิลเพช

 page560761

     วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา วงศ์ภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายฉันทวัฒน์ เพชรรุณ, นางทัศนีย์ กำลังหาญ และนางสาวทิพวัลย์ อู่ตะเภา เจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตราฐาน GAP ด้าน ICS ณ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

310161v4