ต้อนรับทีมงานประธานกรรมการ สกต. เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

37017650 2139854379604640 4924297085672488960 n

ต้อนรับทีมงานประธานกรรมการ สกต. เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

 page120761

      วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ร่วมต้อนรับทีมงานประธานกรรมการ สกต. เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรมด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว และบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และกระบวนการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวกับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่" ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

310161v4