บรรยายความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย

36915043 2031518276872549 4382861074408407040 n

บรรยายความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย

 page110761

   วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์. สีนวลมาก. นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ.เข้าร่วม บรรยายความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี

310161v4