ประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตเเละจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดราชบุรี

36907630 2018839451488941 8990049725205970944 n

ประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตเเละจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดราชบุรี

 page12547

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมด้วยนางจุฑามาศ สงวนเเสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวชุติมา ทองลิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตเเละจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดราชบุรี มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 18 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

310161v4