ประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตเเละจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกาญจนบุรี

36896911 2018836661489220 2748304303755100160 n

ประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตเเละจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกาญจนบุรี

 page956872

    วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมด้วยนางจุฑามาศ สงวนเเสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวชุติมา ทองลิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตเเละจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกาญจนบุรี มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และติดตามโครงการพัฒนาเครือข่าย พร้อมทั้งประชาสัมพันธุ์ข้าวกข43 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี

310161v4