สำรวจแปลงนาเกษตรกรอาสากิจกรรมบริหารจัดการศัตรูข้าว

36650930 505965383171467 8582273839222751232 n

สำรวจแปลงนาเกษตรกรอาสากิจกรรมบริหารจัดการศัตรูข้าว

 page1233212

    วันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายภาณุพล ลักษณะวีระ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เเละนางสาวบุษกร สุธนาอนวัช เจ้าหน้าที่โครงการเฝ้าระวังฯ ออกติดตามสำรวจแปลงนาเกษตรกรอาสากิจกรรมบริหารจัดการศัตรูข้าวโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ต.มหาสวัสดิ์ ต.แหลมบัว ต.บางจาก อ.พุทธมนฑล อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมเเละ อำเภอเมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

310161v4