วิทยากรบรรยายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าวและส่งมอบเอกสารใบรับรอง GAP

36709352 1806776692735123 5675807192993759232 n

วิทยากรบรรยายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าวและส่งมอบเอกสารใบรับรองGAP

 pagessasas

      วันที่ 4 ก.ค. 61 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้น.ส.พินณพา บัวดวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าว ณ กลุ่มเกษตรกร ตำบลบัวปากท่า และกลุ่มเกษตรกร ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน พร้อมติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (การผลิตและการตลาดข้าว กข 43) และส่งมอบเอกสารใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวเปลือก GAP แก่ก่เกษตรกรที่ขอการรับรองฯ แบบเดี่ยว ณ กลุ่มเกษตรกร ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม,กลุ่มเกษตรกรตำบลคลองนกกระทุง และกลุ่มเกษตรตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

310161v4