ประชุมเกษตรกรผู้ทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ สำรวจแปลงนาเเละเก็บข้อมูลจากกับดักเเสงไฟ

36654584 2066135883421151 5727079108119101440 n

ประชุมเกษตรกรผู้ทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ สำรวจแปลงนาเเละเก็บข้อมูลจากกับดักเเสงไฟ

 pagejfjgfsd

    วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิรภัสสร จำปาทอง นักวิชาการเกษตร เเละนางสาวบุษกร สุธนาอนวัช เจ้าหน้าที่โครงการเฝ้าระวังฯ ออกสำรวจแปลงนาเกษตรกร เเละเก็บข้อมูลจากเครื่องกับดักเเสงไฟ พื้นที่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบางเลน ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และประชุมเกษตรกรผู้จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวห้วยยางโทน ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

310161v4